Zebranie wiejskie, 20 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 20 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Uczestnicy zebrania przyjęli projekt wydatków środków sołeckich przedstawiony przez sołtysa Arkadiusza Kuwika. Na plantowanie i niwelowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Objazdowej zabezpieczono 10 tys. zł. Pozwoli to lepiej odprowadzić wodę podczas opadów i uchroni sprzęt przed zalaniem. W pandemicznym roku wydatki były mniejsze od zaplanowanych o prawie 15 tys. zł. Za te pieniądze uzupełnione zwrotem z budżetu państwa – w sumie prawie 17 tys. – obok boisk na Objazdowej stanie altana. Monitoring zostanie też uzupełniony o 3 kamery.

 

O możliwym rozszerzeniu działalności żwirowni w okolicach stawów i ulicy Centralnej poinformował wójt Mirosław Smolarek, zaznaczając, że wpierw o opinię zostaną zapytani mieszkańcy. Natomiast na gminnym terenie na północ od linii kolejowej rozważana jest wciąż budowa farmy fotowoltaicznej.

 

Krytyczne uwagi na temat organizacji transportu publicznego rozpoczęły dyskusję. Mieszkańcy wskazywali, że kursy autobusów nie przystają do godzin odjazdów pociągów. Sołtys zaproponował zgromadzonym spotkanie tydzień po zebraniu, żeby ustalić, jakich zmian oczekują pasażerowie.

 

Zmiana rozkładu jazdy MZK stała się przedmiotem wniosku formalnego. Kolejne zgłoszone przez mieszkańców wnioski dotyczą uzupełnienia ubytków na ulicy Centralnej, naprawy odcinka Objazdowej zniszczonego podczas robót kolejowych, koszenia terenu rekreacyjnego (w tym boisk) przynajmniej 4 razy w roku i konserwacji rowów przy drogach gminnych.

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach, a także sprawozdanie sołtysa z działalności w ostatnim okresie zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi