Odbiór ulicy Centralnej

24 listopada miał miejsce odbiór końcowy robót na ulicy Centralnej łączącej Stawy Monowskie z Dworami Drugimi.

Remont nawierzchni został ukończony w pierwszej dekadzie listopada. Oficjalny odbiór był jednak możliwy po usunięciu drobnych usterek przez wykonawcę. Ulica Centralna to droga powiatowa (nr 1898K), dlatego jej modernizacja została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe. Gmina Oświęcim dofinansowała tę inwestycję kwotą 40 tys. zł.


23.11.2016 na XXVI Sesji Rady Gminy Oświęcim Stanisław Nowotarski, sołtys Dworów Drugich i zarazem gminny radny, oraz sołtys Stawów Monowskich Arkadiusz Kuwik złożyli wniosek formalny o podjęcie przez władze Gminy działań w celu ograniczenia dozwolonej prędkości i tonażu pojazdów poruszających się ulicą Centralną.


Na zdjęciu: zastępca wójta Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, wójt Albert Bartosz i sołtys Stawów Monowskich Arkadiusz Kuwik.


Odbiór ulicy Centralnej